Regulament de Organizare & Funcționare

Spitalul Polimed este o unitate sanitara privata, infiintata in anul 2004 prin preluarea « Centrului de Sanatate » din Comuna Podu Turcului, judetul Bacau. Este singurul spital din zona de SUD-EST a judetului ,deservind o populatie de aproximativ 40.000 de locuitori, situandu-se la confluenta a 4 judete : Bacau, Vrancea, Vaslui si Galati si la o distanta de 100 km de Spitalul Judetean Bacau.

Sediul social al unitatii este in comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 552. Spitalul Polimed isi desfasoara activitatea medicala in cladirea cu anexele aferente din Str. Tudor Vladimirescu, Nr.94 , Com. Podu Turcului. Spitalul Polimed este spital general , unitate sanitara de gradul IV, functionand pe principiile prevazute in Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

Raspunde potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie și de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor.

Activitatea tehnico-economica si administrativa este organizata pe compartimente functionale conform structurii organizatorice stabilita și aprobata de Managerul General si detaliata in organigrama spitalului.

ANMCS-Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE