Procedură privind accesul şi colaborarea cu mass -media

Procedură privind accesul şi colaborarea cu mass -media

Accesul reprezentanţilor mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea managerului, purtătorului de cuvânt, respectiv directorului medical (în această ordine), respectând dreptul la intimitate al pacienţilor.

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.
În situaţia în care managerul spitalului nu este prezent în unitate, accesul reprezentanţilor mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului şi cu înştiinţarea purtătorului de cuvânt desemnat.

Accesul reprezentanţilor mass-media în spital este permisă pe baza acreditarii acestora şi înregistrării lor la recepţia spitalului, în registru de vizitatori. Pentru obţinerea acreditarii, instituţiile de presă vor face demersuri scrise, specificând numele persoanelor ce fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare şi numărul de telefon al acestora (conform formularului de cerere anexat).

Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii spitalulului şi care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată prezenta procedura. În acest caz, va fi informată instituţia mass-media pentru obţinerea acreditarii pentru un alt reprezentant.

Pe toată durata deplasării în incinta spitalului, reprezentanţii mass-media vor fi însoţiţi de purtătorul de cuvânt, vor putea discuta cu persoana desemnată de conducerea unităţii din compartimentul de spital despre care se solicita informaţii.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

Acces neîngrădit pentru presă:

  • Când însoţesc o delegaţie oficială, cu acordul acesteia (Secretar de stat, miniştri);
  • Însoţită de manager / alţi directori din cadrul spitalului.

Paşii care trebuie urmaţi în cazul accesului mass-media în spital:

  • după identificarea reprezentanţilor mass-media la recepţia spitalului, aceştia vor fi preluaţi de purtătorul de cuvânt;
  • vor fi conduşi în sala de şedinţe unde purtătorul de cuvânt va răspunde la intrebariile adresate;
  • dacă reprezentantul mass-media are consimţământul pacientului pentru luarea unui interviu, purtătorul de cuvânt va însoţi reprezentantul mass-media până la salonul pacientului său va fi chemat pacientul la sala de şedinţe;

ANMCS-Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE