Informatii pacienti


Programari online

Vă puteți face o programare online în orice moment, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, completând formularul de mai jos.

ATENȚIE!!!

Vă rugăm să luați în considerare faptul că formularul reprezintă o solicitare în vederea stabilirii unei programări. După transmiterea mesajului de către dumneavoastră, în cursul zilelor lucrătoare, în interval de 24 h, un reprezentant al nostru va veni cu un răspuns privind solicitarea trimisă.
Vă rugăm să așteptați confirmarea înainte de a vă prezenta la Spital.
Pentru programări urgente, vă rugăm să ne contactați telefonic.

Actele necesare pe care trebuie să le aveția asupra dumneavoastră în vederea efectuării consultului sau investigației sunt:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist
 • Cardul de sănătate sau alt document care dovedește calitatea de asigurat
 • Act de identitate sau pentru copii certificatul de naștere
 • Pentru eliberarea concediului medical - adeverință cu menționarea numărului de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni.
Programare online

Educatia sanitara

Prevenirea primară, secundară și terțiară sunt trei termeni care
afișează gama de intervenții disponibile experților în domeniul sănătății.

Prevenirea include o gamă largă de activități – cunoscute sub numele de „intervenții” – destinate reducerii riscurilor sau amenințărilor la adresa sănătății. Este posibil să fi auzit că cercetătorii și experții în sănătate vorbesc despre trei categorii de prevenție: primar, secundar și terțiar. Ce se intelege prin acești termeni?.

Prevenirea primară:
Prevenirea primară are ca scop prevenirea bolii sau a vătămării înainte ca aceasta să apară vreodată. Acest lucru se realizează prin prevenirea expunerilor la pericolele care provoacă boală sau vătămare, modificând comportamente nesănătoase sau nesigure care pot duce la boală sau vătămare și la creșterea rezistenței la boli sau vătămări în cazul în care ar trebui să apară expunere. Exemplele includ:

 • legislație pentru interzicerea sau controlul strict privind utilizarea de produse periculoase (de exemplu, azbest) sau pentru a impune practici sigure și sănătoase (de exemplu, utilizarea centurilor de siguranță și a cască pentru biciclete);
 • educație despre obiceiuri sănătoase și sigure (de exemplu, să mănânci bine, să faci exerciții fizice în mod regulat, să nu fumezi);
 • imunizare împotriva bolilor infecțioase.

Prevenirea secundară:
Prevenirea secundară își propune să reducă impactul unei boli sau vătămări care a apărut deja. Acest lucru se realizează prin detectarea și tratarea bolii sau a vătămării cât mai curând posibil pentru a stopa sau a încetini progresul acesteia, încurajând strategiile personale de prevenire a remanierii sau reapariției și punerea în aplicare a programelor pentru a readuce oamenii la sănătatea și funcția lor inițială pentru a preveni problemele pe termen lung. Exemplele includ:

 • examene periodice și teste de depistare pentru depistarea bolii în cele mai timpurii stadii (de exemplu, mamografii pentru detectarea cancerului de sân);
 • zilnic, aspirina in doze mici și / sau programe de dietă și exerciții fizice pentru a preveni atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale;
 • munca modificată corespunzător, astfel încât lucrătorii răniți sau bolnavi să se poată întoarce în siguranță la locul de muncă.

Prevenirea terțiară:
Prevenirea terțiară urmărește să reduca impactul unei boli sau a unei vătămări care are efecte de durată. Acest lucru se realizează prin a ajuta oamenii să gestioneze problemele de sănătate și leziunile de lungă durată, adesea complexe (de exemplu, boli cronice, deficiențe permanente) pentru a îmbunătăți pe cât posibil capacitatea lor de funcționare, calitatea vieții și speranța de viață. Exemplele includ:

 • programe de reabilitare cardiacă sau accident vascular cerebral, programe de gestionare a bolilor cronice (de exemplu, pentru diabet, artrită, depresie etc.);
 • grupuri de sprijin care permit membrilor să împărtășească strategii pentru a trăi bine;
 • programe de reabilitare profesională pentru recalificarea lucrătorilor, pentru noi locuri de muncă, atunci când s-au recuperat, pe cât posibil.

Mergând „în amonte”:
Pentru a ajuta la explicarea diferenței, luați acest exemplu. Să zicem că sunteți primarul unui oraș în apropierea unei găuri de înot folosite de copii și adulți deopotrivă. Într-o vară, aflați că cetățenii dezvoltă erupții grave și persistente după înot, ca urmare a unui iritant chimic în râu. Decideți să luați măsuri.

Dacă vă apropiați de compania din amonte care evacuează substanța chimică în râu și o faceți să se oprească, vă implicați în prevenirea primară. Înlăturați expunerea periculoasă și preveniți erupțiile în primul rând.

Dacă ceri salvamarii să verifice înotătorii în timp ce ies din râu pentru a căuta semne de erupție cutanată care poate fi tratată imediat, te implici în prevenirea secundară. Nu preveniți erupțiile, dar le reduceți impactul tratându-le din timp pentru ca înotătorii să-și poată recăpăta sănătatea și să se descurce cât mai repede în viața de zi cu zi.

Dacă configurați programe și grupuri de sprijin care îi învață pe oameni să trăiască cu erupțiile lor persistente, vă implicați în prevenirea terțiară. Nu preveniți erupțiile sau să faceți probleme cu ele imediat, dar le înmuiați impactul ajutând oamenii să trăiască cu erupțiile lor cât mai bine.

Pentru multe probleme de sănătate, este necesară o combinație de intervenții primare, secundare și terțiare pentru a obține un grad semnificativ de prevenire și protecție. Cu toate acestea, așa cum arată acest exemplu, specialiștii în prevenție spun că mai mult „în amonte” este rezultatul negativ al sănătății, probabil că orice intervenție va fi eficientă.OBLIGATIILE ASIGURATILOR CNAS

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

DREPTURILE ASIGURATILOR CNAS

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.


Conditii internare

Internarea se poate efectua astfel:

 • Cu bilet de trimitere de la medicul specialist;
 • Cu bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cu transfer intraspitalicesc;
 • La cerere;

Documente necesare la internare:

 • buletin /carte de identitate (peste 14 ani );
 • certificat nastere (copii sub 14 ani);
 • bilet de trimitere /internare;
 • CARDUL DE SANATATE sau adeverinta inlocuitoare de card eliberata de CJAS;
 • adeverinta de salariat in vederea eliberarii concediului medical (se va specifica numarul de zile de concediu medical din ultimul an );

Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:

 • Spitalizare de zi –care necesita o supravegherede maxim 12 ore;
 • Spitalizare continua – mai mare de 24 de ore;

Obiecte necesare la internare:

 • Obiecte si materiale necesare igienei personale in spital (prosop, sapun,periuta si pasta de dinti ,pieptene, halat, papuci).

Important!

 • La internare ,comunicati personalului numele,adresa si numarul de telefon al rudei celei mai apropiate de spital si ca grad de rudenie.
 • Cand va internati , va rugam sa aduceti reteta cu medicatia pe care o aveti prescrisa de medicul de familie /medicii specialisti si documente medicale care atesta afectiunile cronice de care suferiti.

Conditie externare

Informatii privind externarea:

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicatăpacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înaintea zilei externării. Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sanatate si cartea de identitate. Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală . Aceştia din urmă vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Recomandari de ingrijire la domiciliu (dupa caz);
 • Recomandari pentru ingrijiri paliative (dupa caz);

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmarirea pentru o perioada de timp, in conditii ambulatorii, a pacientilor externati

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • Se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:

 • afecţiunea de care suferă
 • planul de tratament
 • posibile complicaţii
 • regimul igieno-dietetic
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim
 • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

Procedură privind accesul şi colaborarea cu mass -media

Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii se face numai cu aprobarea managerului, purtatorului de cuvant, respectiv directorului medical (in aceasta ordine), respectand dreptul la intimitate al pacientilor.

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.
In situatia in care managerul spitalului nu este prezent in unitate, accesul reprezentantilor mass-media este permis numai cu aprobarea inlocuitorului managerului si cu instiintarea purtatorului de cuvant desemnat.

Accesul reprezentantilor mass-media in spital este permisa pe baza acreditarii acestora si inregistrarii lor la receptia spitalului, in registru de vizitatori. Pentru obtinerea acreditarii, institutiile de presa vor face demersuri scrise, specificand numele persoanelor ce fac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificare si numarul de telefon al acestora (conform formularului de cerere anexat).

Acreditarea de presa se acorda fara discriminare, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrare. Acreditarea poate fi refuzata sau retrasa pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii spitalulului si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul reprezentant mass-media, in cazul in care se constata abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost incalcata prezenta procedura. In acest caz, va fi informata institutia mass-media pentru obtinerea acreditarii pentru un alt reprezentant.

Pe toata durata deplasarii in incinta spitalului, reprezentantii mass-media vor fi insotiti de purtatorul de cuvant, vor putea discuta cu persoana desemnata de conducerea unitatii din compartimentul de spital despre care se solicita informatii.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

Acces neingradit pentru presa:

 • Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul acesteia (Secretar de stat, ministri);
 • Insotita de manager / alti directori din cadrul spitalului.

Pasii care trebuie urmati in cazul accesului mass-media in spital:

 • dupa identificarea reprezentantilor mass-media la receptia spitalului, acestia vor fi preluati de purtatorul de cuvant;
 • vor fi condusi in sala de sedinte unde purtatorul de cuvant va raspunde la intrebariile adresate;
 • daca reprezentantul mass-media are consimtamantul pacientului pentru luarea unui interviu, purtatorul de cuvant va insoti reprezentantul mass-media pana la salonul pacientului sau va fi chemat pacientul la sala de sedinte;

Farmacie cu circuit inchis

Farmacia cu Circuit Închis se află situată la parterul clădirii și are în structură o încăpere destinată primirii și eliberării condicilor de prescripții medicale, oficină, depozite medicamente, depozit soluții perfuzabile, birou șef farmacie, birou calculatoare, hol și grup sanitar. 

Activitatea personalului de la secție este coordonată de farmacista șefă Buta Gabriela-Mirela, si asistent farmacie Corobana Catalina

Programul farmaciei: zilnic 8.00-16.00 
      

Personalul Farmaciei cu Circuit Închis asigură asistența și recepția cu medicamentele de uz uman pentru bolnavii internați în spital. Primește condici și eliberează medicamente către secțiile din spital, prepară prescripții magistrale și oficinale. 


Farmacia are în dotare mobilier adecvat activității: mese de recepție a medicamentelor, de oficină, dulapuri, dulapuri cu sertare, și după caz, cu cheie, destinate păstrării medicamentelor, rafturi metalice, paleți, un distilator prevăzut cu sursă de apă potabilă, precum și aparate de aer condiționat. 

Drepturile si obligatiile pacientului

Drepturile si obligatiile pacientilor (Legea nr. 46/21.01.2003)

Pacientul are dreptul:

 • La ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • De a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
 • De a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • De a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • De a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • De a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • De a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • De a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • De a cere si de a obtine o alta opinie medicala. - sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumndu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamntul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa si exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamntul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
 • La confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului; Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • La ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
 • La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii. - la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. - sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu. Nerespectarea de catre personalul medicosanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul POLIMED - Podu Turcului este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului POLIMED - Podu Turcului sunt următoarele: localitatea Podu Turcului , jud. Bacau , strada Tudor Vladimirescu , nr 94 , cod 607450 Telefon 0234289704 Fax 0234289637

De ce colectăm informații despre dumneavoastră Spitalul POLIMED - Podu Turcului colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau în cazul angajării la Spitalul POLIMED - Podu Turcului, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii

 • Identitate (nume și prenume șamd)
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd)
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video., putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:
 • Identitate (nume și prenume șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu șamd)
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd)
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • In cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului POLIMED - Podu Turcului
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul POLIMED Podu Turcului sau în derularea contractului de muncă.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu

 • Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal;
 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia
 • Regulamentul UE 679/ 2016

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică;
 • Curtea de Conturi, ANAF, ITM, Ministerul Muncii;
 • CNAS, CASMB, SNSPMS;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii(ex.: institutii bancare, furnizori servicii IT etc.).

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalul POLIMED -Podu Turcului. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este înconformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați

.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email office@spitalpolimed.ro

Circuitul bolnavilor

De la biroul primire-internare, după întocmirea documentației necesare internării, intră în camera de igenizare, deparazitare (după caz), este îmbrăcat în pijama apoi cu liftul septic este adus în secție și repartizat în funcție de diagnostic, sex, gravitatea bolii.

 • spații de internare, spitalizare, externare;
 • cabinete de consultații;
 • spațiu pentru prelucrarea sanitară – controlul sanitar al persoanelor; dota cu materiale de dezinfecție și dezinsecție – în scopul de a evita contaminarea mediului de spital cu germeni aduși din exterior și difuzarea acestora;
 • se interzice spitalizarea în același timp într-un pat a două sau mai multe persoane;
 • gruparea bonlavilor se face în funcție de infecțiozitate și receptivitatea lor – saloane separate pentru bonlavii septici, aseptici și cei cu mare receptivitate;
 • în interiorul spitalului se asigură o circulație dirijată a diferitelor categorii de bolnavi între fiecare serviciu de diagnostic (laborator, radiologie);;

Circuitul vizitatorilor

Vizitatorii ajung în secție, în holul special destinat lor, cu liftul septic sau scara principală..

 • vizitatorii – reprezintă un potențial epidemiologic crescut prin frecvența purtătorilor de germeni necunoscuți și echipamentul lor contaminat;
 • vizitarea bonlavilor se face numai în zilele și orele stabilite de conducerea spitalului;
 • în timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protecție;
 • nu se permite accesul simultan la același bonlav a mai multor vizitatori;
 • se utilizează holurile de vizitatori pentru pacienții deplasabili;
 • controlul alimentelor aduse bonlavului și returnarea celor contraindicate;;

Program vizita

ACCESUL VIZITATORILOR/APARTINATORILOR ESTE INTERZIS PE PERIOADA PANDEMIEI SARS-COV- 2 incepand cu 16.03.2020-perioada nedeterminata

In conformitate cu Ordinul 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice:

Art.1
 • Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice se realizeaza de luni pana vineri in intervalul orar 15,00-20,00, iar in zilele de sambata si duminica programul de vizita se realizeaza intre orele 10,00-20,00.
 • Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp.
 • In situatia prevazuta la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti, daca exista solicitari in acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.;;
Art.2
 • Vizitarea pacientilor in sectiile/compartimentele de terapie intensiva este permisa zilnic doar membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne.;

OBLIGATORIU:

 • Doar UN vizitator la pacient
 • Durata vizitei maximum 15 minute
 • Utilizarea echipamentului de protectie
 • Nu deranjati vizita medicilor si tratamentul efectuat in saloanele cu pacienti internati
 • Nu aduceti copii in vizita
 • Purtati imbracaminte decenta
 • Nu va asezati pe patul pacientului
 • Nu se vor pune pe patul pacientului haine, sacosi, genti etc
 • Nu aduceti si nu administrati bolnavilor medicamente fara stirea medicului curant
 • Spalati-va pe maini la intrarea si iesirea din salon
 • Pastrati curatenia.;

Chestionar satisfactie pacienti

Campurile marcate cu * sunt obligatorii
CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI
Când aţi intrat prima dată în această unitate ce impresie v-aţi făcut? Alegeţi trei cuvinte care descriu cel mai bine situaţia din acel moment din unitatea de primire: *
Situaţia din unitatea de primire( ambulatoriul de specialitate al spitalului), pe care tocmai aţi descris-o, v-a modificat starea de spirit? *
Cum aţi ajuns să apelaţi la internare pentru spitalul nostru *
Sunteţi la prima internare sau la o reinternare? *
Aţi fost primit cu amabilitate de la început? *
Aţi fost condus la explorări? *
Aţi făcut baie la internare? *
Aţi fost informat pe înţelesul dvs. despre boală, tratament, risc operator, prognostic? *
Aţi adus medicamente de acasă? *
Aţi avut complicaţii post-operatorii? *
Fiolele s-au deschis în faţa dvs.? *
Aţi sesizat orice formă de condiţionare a îngrijirilor de care aţi avut nevoie? *
Aţi simţit nevoia să recompensaţi prin diverse mijloace un cadru medical pentru a beneficia de mai multă atenţie din partea acestora? *
Atitudinea personalului la primire *
Atitudinea personalului pe parcursul sederii dvs. in unitate *
Ingrijirea acordata de medic *
Ingrijirea acordata de asistente *
Ingrijirea acordata de infirmiere *
Ingrijirea post operatorie si ATI *
Calitatea meselor servite *
Calitatea conditiilor de cazare - salon (dotare, facilitati) *
Calitatea grupurilor sanitare (bai + WC) *
Curatenia in ansamblu *
Cat de multumit sunteti/ ati fost? *
Daca ar fi sa aveti nevoie de un serviciu medical disponibil in aceasta unitate v-ati intoarce aici? *
Daca un apropiat, un prieten sau alta persoana ar avea nevoie de un serviciu medical despre care stiti ca este disponibil aici, i-ati recomanda sa vina? *
Sexul *
Varsta *
Mediul de rezidenta *
Ultima scoala absolvita *
Starea civila *

Formular de sesizare online

Campurile marcate cu * sunt obligatorii
Formular de sesizare online
Sesizarea dumneavastra vizeaza: *
Categorii de personal implicate: *
Ati mai sesizat aceasta problema si catre alte institutii/organisme? *


ANMCS-Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE