Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Drepturile si obligatiile pacientului
4 decembrie 2020
Conditii internare
5 decembrie 2020

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul POLIMED – Podu Turcului este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului POLIMED – Podu Turcului sunt următoarele: localitatea Podu Turcului , jud. Bacau , strada Tudor Vladimirescu , nr 94 , cod 607450 Telefon 0234289704 Fax 0234289637

De ce colectăm informații despre dumneavoastră Spitalul POLIMED – Podu Turcului colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau în cazul angajării la Spitalul POLIMED – Podu Turcului, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii

 • Identitate (nume și prenume șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video., putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:
 • Identitate (nume și prenume șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • In cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului POLIMED – Podu Turcului
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul POLIMED Podu Turcului sau în derularea contractului de muncă.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu

 1. Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii
 3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 5. Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal;
 6. Legea nr. 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
 7. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
 8. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia
 9. Regulamentul UE 679/ 2016

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică;
 • Curtea de Conturi, ANAF, ITM, Ministerul Muncii;
 • CNAS, CASMB, SNSPMS;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii(ex.: institutii bancare, furnizori servicii IT etc.).

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalul POLIMED -Podu Turcului. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este înconformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email polimedbc@xnet.ro

Lasă un răspuns

ANMCS-Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE