Condiţii externare

Condiţii externare

Informaţii privind externarea:

În funcţie de evoluţia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înaintea zilei externării. Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sănătate şi cartea de identitate. Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală . Aceştia din urmă vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Recomandari de ingrijire la domiciliu (dupa caz);
 • Recomandari pentru ingrijiri paliative (dupa caz);

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmărirea pentru o perioadă de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externaţi

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • Se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:

 • afecţiunea de care suferă
 • planul de tratament
 • posibile complicaţii
 • regimul igieno-dietetic
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim
 • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii

Pacientul va primi de asemenea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

ANMCS-Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE